Ще се изумите! В някои държави стават пълнолетни на...

Ще се изумите! В някои държави стават пълнолетни на…

Струва ли ти се прекалено късно да достигнеш доказана зрялост “пълнолетие” чак на 21 години? Имай предвид, че в над 15 държави по света тази възраст е задължителна, за да придобиеш някои важни права.

Какво значи да си пълнолетен?

Много от нас свързват пълнолетието с правото да пиеш алкохол, да правиш секс (което не е изрично забранено и на 16, да речем) и да взимаш решения като самостоятелен индивид. В някои общности при настъпването на зрялост нищо не се променя. Уж пълнолетните, продължават да живеят с родителите си, оставайки зависими от тях по социални или финансови причини. В други пък е точно обратното. По религиозни или други причини, индивидите се отделят като независими преди настъпването на фактическото пълнолетие, установено по закон в дадената страна.

Пълнолетие според религиите

Някои религиозни общности си имат собствени правила. В сексуален аспект индивидът може да се счита за възрастен при Юдаизма и Исляма на възраст от 13-15 години. Плюс това, че възрастта за женитба също би могла да е далеч по-малка.

Най-младите пълнолетни

Според закона, четири държави в света считат своите поданици за пълнолетни преди навършване на 15 години. Това без изненада са не много развити общества, започвайки с Иран и продължавайки с Йемен, Мианмар и Индонезия.

Има държави, които дават частично пълнолетие на 16 и 17 години. Например в Северна Корея възрастта, за да те признаят за пълнолетен е 17.

Най-много държави са признали осемнадесетата годишнина като базисна, но ще се изненадате, че покрай ниската възраст, типична за доста неразвити страни, но също толкова от тях са избрали и високата граница от 21 години. Изключение в този списък е САЩ.

Според мен е глупаво да се счита дадена възраст за категоричен мерител на съзряване. Има хора, които се развиват по-бързо или по-бавно. Административната свобода не винаги води до разум и по-голямо поемане на по-голяма обществена отговорност.