Цитати за несподелената любов

Цитати за несподелената любов

Любовта е само миг. Нима не можеш да преодолееш болката от този миг?

мисъл на автора Недко Недков

Никога не те погледна. Не те поиска. Защо ти си се вкопчил в някой, който не те забелязва?

цитат на писателя Недко Недков

Чувствата избледняват. Нима си обичал същата храна, както и като дете? И болката от несподелената любов избледнява. Потърпи още малко.

авторски цитат за несподелената любов на Недко Недков

Знам, че боли. Ако болката от несподелената любов отмине бързо, било ли е любов? Щом обичаш истински, ще боли истински и трябва да приемеш този факт.

мисъл за несподелената любов на Недко Недков

Не трябва да тлееш по несподелената любов, особено ако никога не си направил крачка към нея. Понякога хората не показват любовта си и по този начин я губят.

авторски цитат на писателя Недко Недков

Ако теб те обичаха, а ти не – как щеше да се чувстваш? Остави ЛЮБОВТА ТИ да си иде, щом е несподелена.

мисли за несподелената любов от Недко Недков

Болката от несподелената любов е съпътстваща болест на гордостта. Преглътни гордостта и ще мине.

цитат за несподелената любов от автора на романи Недко Недков

Нещастната любов е по-страшна от несподелената. Първата ти дава надежди за разлика от втората.

цитат за нещастната любов от Недко Недков