Цитати за най-добрата приятелка

Цитати за най-добрата приятелка

Приятелството между мъжа и жената е входната врата към връзката или еднопосочен изход в отношенията им.

цитат за най-добрата приятелка от Недко Недков

И мъжът може да бъде най-добра приятелка, но това е роля, с която цели по-голяма близост. Но, жено, само ти си мислиш, че нещата ще останат дотам.

забавен цитат за най-добрата приятелка от Недко Недков

Най-добрата приятелка е онази, на която не споделяш за други най-добри приятелки.

цитат за най-добрата приятелка от писателя Недко Недков

Женското приятелство има нужда от емоции и драми. Всъщност не! Ако можеш да й споделиш всичко, тогава си намерил/а истинска приятелка. Другите неща са подробности.

цитат за добрите приятелки от Недко Недков

Женското приятелство не е по-различно от мъжкото. Разликата е, че първото минава през сърцето, а второто през стомаха. Първото се случва пред огледалото, а второто – на маса.

цитат за най-добрата приятелка от автора на романи Недко Недков