Съвършеният интригант

Съвършеният интригант

Не сме ли интриганти?

Макар че ако попиташ произволен познат – той би отрекъл да е интригант. Даже ще се нацупи или разсърди.

Никак не си даваме сметка колко често попадаме в обстоятелства, на които сме волна или неволна жертва. Друг път сме от личностите, създали въпросните обстоятелства.

Понякога сме разпространители на клюки и даже не разбираме как сме вкарали някого в ситуация на неизбежен обяснителен режим. Преплитат се твърдения, които разваленият телефон успява да ги представи по такъв начин, че да се превърнат в много мазна интрига, способна да скара дори близки хора.

Впрочем интригата не винаги трябва да се разглежда в негативна конотация. Добрата страна на клюката е, че може да покаже колко и какво доверие имат близките към нас самите.

Съвършената интрига, така я наричам.

Защото по съвършен начин филтрира лошите познанства и уж доброжелатели, които гравитират около нас със статус: “приятел“.