Пътят към дома

Пътят към дома

Домът е съвкупност от образи, които дават на човека основания или илюзии за стабилност. Домът не е място, нито е обвързан със семейството.

Знаейки това, пътят дома не винаги води до собствено жилище, нито домът задължително е материализиран. Бих го нарекъл като “уютно кътче от вътрешния ни свят“. Като всяко духовно нещо, трябва да го изградим.

Домът не е заложен в съзнанието ни. Ние самите трябва да го създадем. За всекиго дефиницията за стабилност е различна. Понякога е сбор от множество фактори, които да ни доведат до чувство за “дом”.

И тъй като пътят към дома може да се окаже предизвикателен, сме склонни да се подхлъзнем и да търсим уюта у околните. Някак – те да ни навигират или ако е възможно да ни дадат наготово дом.

Можем ли да споделим дома?

Щом можем да се влюбваме, да общуваме, да променяме света заедно, защо да не е възможно да иградим общ дом, такъв, че да изпитаме взаимна наслада и комфорт?