Пет важни неща, на които държа

Пет важни неща, на които държа

Да бъда приет с всичките си странности

Вярвам, че всеки човек има такова очакване. Да бъде приет. В противен случай, би било трудно да се сприятелиш, нали? Да, аз съм като малък хамелеон – обърнеш се писател, обърнеш се програмист, обърнеш се – нещо друго. Освен това у мен са активни – силно честолюбие, понякога пиперлив език – на ръба на шегата и истината (получават се и така нещата понякога). Повечето от нас си имат странности, но моите са по-рядко срещани.

Държа на честността

Вече загатнах. Загубата на доверие е перманентна. Ако някой се постарае, излъже или замаже – няма реабилитация. Не за друго, а защото съм се убедил във времето, че когато загубя вяра у даден човек, дори да кажа – “всичко е наред” – знам, че не е. Винаги подлагам всяко действие и бездействие на съмнение. Сигурно си мислиш, че много хора са ме разочаровали и затова съм развил такива възгледи, но не е така. Тази изградена предпазливост е действала като щит, а и много добре знам, че хората не се променят. Ако те не са честни – няма да станат такива. ОК, може да спрат да крадат, но разсъждението “на късо” никога няма да изчезне.

Държа на коректност/лоялност

И… това се оказва много дефицитно качество в днешни дни. Да спазваш дума. Да не злоупотребяваш. Да си коректен с околните – да не ги заблуждаваш. Лесно се засичат подобни хора от моя радар и наистина ги ценя.

Държа на доброто образование

Умея да общувам и с необразовани. Даже го правя често. Нямам нищо против, макар да знам, че те ще получат повече, отколкото аз. Тук не е въпросът в документа за висше. Говоря за хора, които не спират да учат и да се усъвършенстват. Повечето люде изкарват магистър и край. За тях израстването е приключило. И яко изостават.

Обикновено с такива хора трудно мога да бъда пространствен. Ако щете – да науча нещо. Нали това е целта на общуването? Ако си се обградил само от празнословци и очевидно с по-ниска самооценка и интелект, от тях прозира интересна психологическа патология.

Затова се привличам от хора, които наистина имат какво да кажат.