Охо! Още пет нетипични чудесии у мен

Охо! Още пет нетипични чудесии у мен

Не обичам да общувам често с един човек

Всеки от нас има капацитет. Не е толкова трудно да научиш репертоара на отсрещния. Когато общуваш често с един човек е неизбежно да се стигне до нищоговорене и клюкарстване. Затова предпочитам да има какво да си кажа, а рецептата е тази: разредена комуникация.

Чувствам се неловко, когато някой говори зад гърба

Затова предпочитам да не мълча. Чувството е ужасно, когато изпадам в ситуация да съм пазител на сплетнически приказки. Затова отивам при човека и говоря директно.

Презирам хората, които вечно прехвърлят вината у другиго

Особено ако оправданието съм аз или незаслужили това звание хора. Презирам не човека, а поведението и липсата на себекритичност.

Трудно мога да бъда разсмят с вицове

Малко съм смотан. Твърде просташките не успяват да ме разсмеят. Понякога съм последният “загрял”. Изглежда мисля по различен начин и не долавям хумора? Освен това съм ужасен в разказването на вицове и мога да убия смешното у тях изключително успешно.