Каквото си можал (поезия)

Каквото си можал (поезия)

Каквото си можал

Стиска ли ти да дадеш всичко,
за което цял живот си се старал?
Можеш ли да рискуваш –
опитвайки да целуваш,
както не си можал?

Страхуваш ли се отново
да не те изпитат с устни
и да прехапиш силно –
както не си се старал?

Побърква ли те мисълта за отплата,
за това, че си разпалвал чужди грехове
и помагал си да погубваш –
неколцина от хорските светове?

Сънуваш ли, че се излагаш пред други хора,
защото не си успял?
Страхуваш ли се, че мъстта,
която заслужаваш все още не си видял…?

Написано: 2006 година