Каква е разликата между знание и мъдрост

Каква е разликата между знание и мъдрост

Има ли разлика? Има, определено има.

Да започнем с етимологията на думите.

Знанието е съвкупност от натрупани факти в дадена област. Познание в дадена сфера на живот. Мъдростта пък е умение да бъдеш благоразумен, да действаш прагматично. Често се свързва с жизнения опит.

Каква е разликата между двете думи?

Знанието е теорията, мъдростта е практиката. Ако умееш да приложиш правилно познанието – си мъдър. Знанието води до мъдрост. Донякъде и обратното е валидно.

Нека приведем казаното в пример.

Научил си как да сменяш електрическата крушка вкъщи. Знаеш как. Обаче поради липсата на практически опит или защото не си се досетил, започваш процедурата без да изключиш електричеството от таблото. Проблем не винаги се случва, но рискуваш да те удари ток. Ако мъдро не прецениш риска, може да причиниш инцидент.

И така. Знанието е да завиваш крушката. Мъдростта е да съобразиш рисковете и ползите да го направиш сам.