Знам (поезия)

Знам (поезия)

Знам

Много искам да знаеш,
че каквото да правя –
ще знаеш, че знам.

От утре ще знаеш,
че си признавам –
каквото поискаш
да знаеш ще ти дам.

Приятел ми казваше,
че чул е, че знаеш,
каквото аз знам.

Но ми е трудно да кажа,
че всичко ми е ясно
и че знаеш, че знам.

Показвай ми, че знаеш,
за да зная, че знам!
А другото вярвам
само ще се случи,
даже сигурен съм,
че знам, че знам.

Написано: 2011 година