За космическите гета и толерантността на един народ

За космическите гета и толерантността на един народ

Какво мислиш за гетата?

Трябва да бъдат болна тема. Фокус. Защото те са хранилище на ниско образование, токсична семейна среда и паразитен начин на мислене. Единици излизат от тази среда и не следват примера, заложен в нея.

Толерантен ли е българинът?

Само на думи. Когато се наложи да демонстрира и отстоява толерантност, да докаже широскроеност, по-скоро произвежда омраза или нетърпимост.

Вълнуваш ли се от полетите до Космоса?

Откакто са политическа тема започнах да се вълнувам. А доколко големите летци наистина са приближавали Космоса и каква е дефинициятаа за Космос, не знам. Скептичен съм.