Бизнес условията в България

Бизнес условията в България

Всеобщото мнение е, че бизнес картината у нас е усложнена. Имало голяма данъчна тежест, а администрацията пречила на нормалното производство на труд. Дали е така, споделям личен опит в настоящата публикация.

Данъците

Започвам с данъците. Както не е безизвестно, данъчната тежест в България е значително по-малка от много страни в ЕС. Бизнесите подлежат на регистрация по ДДС и са длъжни да го плащат ако имат оборот над 50 хиляди лева годишно или работят с контрагенти в Европейската икономическа зона. Действително разходът за счетоводство би се удвоил при възникването на необходимост от регистрация по ДДС. При не всички видове регистрация обаче се заплаща фактически ДДС на всяка стока или услуга.

Следователно данъкът, който не може да се избегне е плоският данък. Той съставлява 10% от печалбата в универсалния случай, тоест след отчитането на всички разходи. В даден смисъл, може да се окаже, че не плащаме дори тези 10%, ако сме отчели много разходи по дейността.

Смятам, че по отношение на данъчната политика, държавата поддържа ниски нива на облагане.

Административната тежест

В универсалния случай, фирма може да се стартира в рамките на 72 часа. Ако си платите на адвокат, регистрацията ще е безболезнена и бърза, а цените за тази услуга не са свръх високи.

После идва ангажимент за счетоводител. Цените варират според региона, броя документи, типа дейност, дали сме регистрирани по ДДС, но можем да твърдим, че започват от 50 лева без ДДС.

Няма редене по гишета, ако комуникацията с НАП се провежда електронно. Ако имате счетоводител, той ще подава регулярни декларации вместо вас. Но може да го правите и вие, сами.

Разходи за заплати

… или за осигуровки. Действително това е съществен разход ако имате служители. Разбира се винаги можете да паднете до минимум, самоосигурявайки се. Но какъв бизнес сте тръгнали да развивате, ако не можете да осигурите минимални приходи, с които да покриете осигуровките и счетоводните услуги?

В България не става

Според мен не става, където и да е. Ако си с такова мислене. 90% от опитите да се стартира бизнес пропадат, но не заради държавата, а заради човека. Често срещаме предприемачи, които инвестират неправилно, нямат ясна представа какво правят. Почти винаги не са достатъчно навлезли в дейността, която иначе имат ентусиазъм да развиват.

Смятам, че е нужно да се навлезе в детайл, за да бъдеш устойчив. Всяка ниша се характеризира с различни изисквания и изменения. Не е достатъчно просто да вложиш много пари, за да се увенчаят опитите ти с успех. И най-важното е да се усъвършенстваш непрекъснато, защото всичко се променя. Бъдете адаптивни!

Изкуството е в това – да знаеш какво не знаеш.