Афоризми за жената, мхм

Афоризми за жената, мхм

Изглежда, че тя – жената, е най-добрият стилист на мъжа.

мисъл на писателя Недко Недков

Жената обича емоционално. Затова при раздяла замества по-лесно любовта с презрение.

афоризъм за жената от Недко Недков

Никой мъж не е способен да изтрае цялата болка, която жената е изпитала през живота си.

цитат на Недко Недков

Не познавам жена, която да не умее да прави поне три неща едновременно. И то сравнително добре.

авторска мисъл за жената на Недко Недков